profile-img

Тренировки

Systema Свободен стил .

Systema Свободен Стил е методика за работа с тялото и съзнанието. Съставена е от тренировъчни елементи, заимствани от различни школи и учители по бойни изкуства, йога, двигателни упражнения, дихателни, медитативни и психологически техники. Методиката е базирана основно върху принципите на Systema – общо название на руските школи, по които се обучават руските спецчасти, тренировките на школи по вътрешни бойни изкуства от о-в Бали и запазени български традиционни бойни и здравословни практики.
Методиката е насочена към цялостно подобряване на физическото и психическо здраве на човека чрез събуждане, възстановяване и развитие на заложените във всеки естествени механизми за движение, възприятие и реакция. Разширяване на свободата на тялото и съзнанието, справяне с физическите и психически бариери, които блокират правилното ни интуитивно функциониране е основна цел на заниманията.
Тъй като се цели отключването на индивидуалните реакции на всеки, процесът не се фокусира върху заучаването на конкретизирани техники. В заниманията се набляга на първо място върху разбирането и прилагането на универсални физически и психологически принципи, усвояването на които позволява на всеки практикуващ да създаде най-подходящите за него техники, движения и реакции. Системата няма състезателен и йерархичен характер.