profile-img

Обучения

„Хипноза и хипнотерапия”- сертификационен курс към БАХ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
60 часа, разпределени в 4 учебни уикенда, по един уикенд месечно.

НАСОЧЕНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: Курсът е отворен за всеки, който се интересува от темата, но най-подходящ ще е за психотерапевти, психолози, лекари, стоматолози, педагози, както и всякакви други специалисти в сферата на класическата и алтернативна медицина. Трансовото състояние присъства в различна степен във всеки терапевтичен процес и умението да се разпознава и работи с него е задължително, ако човек иска да се развива в тази област.

СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: Курсът има подчертано практическа насоченост – всеки от участниците ще усвои не само умението да използва успешно и безопасно хипнозата по различни начини, но ще придобие цялостно, дълбоко и пълно разбиране за нея като принцип, процес и терапевтичен инструмент. Част от курса е и реална демонстративна терапевтична работа с участници, които желаят да разрешат свой проблем по време на обучението.

ПРОГРАМА НА КУРСА:
Пълната програма на курса може да видите тук: https://docs.google.com/document/d/1e7-gC-tuca_FuiWHHmV5peleYgtXOJCUIn7FIqHb2j0/pub
СЕРТИФИЦИРАНЕ:
В края на обучението всеки завършил успешно курса участник получава сертификат от Българска Асоциация по Хипноза и покана за членство в БАХ.